Bilhuset Førde er forhandlar av Mercedes Benz i Sogn og Fjordane og Peugeot i Sunnfjord.