• Datoval gjeld henvendingar knytta til service, reparasjon eller PKK.

SERVICE

Bilhuset Førde er merkeverkstad for Mercedes-Benz og Peugeot. Alle våre mekanikarar er fagutdanna og er sertifisert på eit av våre merker. Bilhuset Førde er godkjent verkstad for bilar opp til 7,5 tonn. Som merkeverkstad er vi spesialistar og har fabrikkopplæring på alle modellar. Vi brukar originale deler som opprettheld den originale kvaliteten på bilen. Service ut frå fabrikken sine spesifikasjonar og bruk av originale deler vil gje deg 24 timars hjelp og støtte i Norge og Europa ved tekniske problem. Ved å ta service på merkeverkstad tar vi oss av all oppdatering av programvare. Dette opprettheld retten til 24 timar service og garantiar.

SERVICEAVTALE

Med servicekontrakt er du sikra både økonomisk og personleg tryggleik. Du kan kjøpe serviceavtale ved nybilkjøp eller du kan få ein faktura pr. månaden. Dette gir deg tryggleik i forhold til kostnader.

PRISLØFTE

  • Gjeld person- og varebiler eldre enn 5 år rekna frå første registreringsdato.
  • Gjeld for mekaniske reparasjonar, elektronikk og service.
  • Konkurrerande tilbod må vere på identisk reparasjon/service, inkludert deler og arbeid, og må dokumenterast før reparasjon/service.
  • Konkurrerande tilbod må vere skriftlig frå eit godkjent bilverksted.
  • Deler må vere merkeoriginale eller sette krava bilprodusenten set til spesifikasjonar og produksjonsnormer.
  • Konkurrerande tilbod må ikkje vere eldre enn 4 veker og komme frå ein verkstad innan ein radius på 50 km.

Fyll ut skjema til venstre og vi tek kontakt.